Περίληψη:
Η έκδοση παρουσιάζει την επικαιροποίηση των τελικών αναλυτικών στοιχείων του προσωπικού σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα για το 2013 στους τομείς εκτέλεσης Ε&Α και στις επιμέρους κατηγορίες τους. Βάσει του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (995/2012) τα σχετικά στοιχεία δημοσιεύτηκαν και από την επίσημη ιστοσελίδα της Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database για την Ελλάδα και για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 13