Περίληψη:

Η έκδοση αυτή αποτελεί προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης “Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations”. Η έκδοση αποτελεί μια επιστημονική έκθεση για διαμόρφωση πολιτικής (Science for Policy report) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre), της εσωτερικής επιστημονικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποσκοπεί στην παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα επιστημονικά συμπεράσματα που περιέχει δεν αποτελούν πολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οποιοδήποτε άτομο δρα στο όνομα της Επιτροπής δεν φέρουν ευθύνη για την πιθανή χρήση αυτής της έκδοσης.

Η έκδοση στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου της Ελλάδος και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με την άδεια του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ.

Πρωτότυπη έκδοση: JRC Science Hub https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC98209

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2023

Αριθμός σελίδων: 86

ISBN:
978-618-5557-44-7 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Kampylis, P., Punie, Y. & Devine, J. (2015); Promoting Effective Digital-Age Learning - A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations; EUR 27599 EN; doi:10.2791/54070 (Έκδοση στην ελληνική γλώσσα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2023)