Περίληψη:
Η έκδοση «Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: Η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)» συνοψίζει τα αποτελέσματα του Ειδικού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ (PEOPLE)», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, την περίοδο 2007-2013. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του ΕΚΤ με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 117

ISBN:
978-618-5079-19-2

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαμαρά Μ., Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (2014), «Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)» Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης