Περίληψη:

Η ισότιμη συμμετοχή και συνεισφορά γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της οικονομίας είναι ένα ζήτημα κοινωνικό, πολιτικό και αναπτυξιακό που αναγνωρίζεται διεθνώς ως μεγάλο διακύβευμα για τις σύγχρονες κοινωνίες.Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις χαρακτηρίζει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας, χωρίς να αποτελεί εξαίρεση το σύστημα έρευνας και καινοτομίας. Οπως παρουσιάζεται σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο που εκδόθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, το EKT αναδεικνύει μέσα από τις στοχευμένες έρευνες και εκδόσεις του, τη συμβολή των γυναικών στο ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2023

Αριθμός σελίδων: 4

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2023), Γυναίκες στην Έρευνα και Καινοτομία, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου