Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά των σχετικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) που παρουσιάζουν και αναλύουν τους βιβλιομετρικούς δείκτες με βάση αναφοράς τα επιστημονικά άρθρα των επιστημόνων που εργάζονται σε φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά, όπως αυτά αποδελτιώνονται στη διεθνή βάση δεδομένων Web of Science για την περίοδο 2006-2020.

Η έκδοση επικεντρώνεται στην παρουσίαση δεδομένων και αναλυτικών δεικτών για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας σε διεθνή περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (open access) μεταξύ διαφορετικών τύπων (Gold, Green, Hybrid, Bronze).

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

ISBN:
978-618-5557-36-2 (html)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χρυσομαλλίδης Χ., Παπάζογλου Μ., Σιουμάλας-Χριστοδούλου Κ. (2022), Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης από Ελληνικούς Φορείς 2006-2020: Βιβλιομετρική Ανάλυση Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.