Περίληψη:

Η έκδοση αυτή είναι η τρίτη στη σειρά για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και αποτυπώνει τα αποτελέσματα της έρευνας για την καταγραφή των στρατηγικών και των επιχειρησιακών πρακτικών που συνδέονται άμεσα με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2018-2020, με ιδιαίτερη αναφορά στην υιοθέτηση πρωτοπόρων τεχνολογιών. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της πανελλήνιας στατιστικής έρευνας που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως η αρμόδια εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για θέματα ΕΤΑΚ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

Αριθμός σελίδων: 72

ISBN:
978-618-5557-31-7 (pdf)
978-618-5557-30-0 (print)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2022), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου