Περίληψη:
Εποπτική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής την περίοδο 2007-2013 για τα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ στα οποία το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ήταν Εθνικό Σημείο Επαφής. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται βασικοί δείκτες για τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στα προγράμματα ICT, HEALTH, ENERGY, SSH, REGPOT, RESEARCH INFRASTRUCTURES, REGIONS, ERC και MARIE CURIE ACTIONS

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 10

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
"Εποπτική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής την περίοδο 2007-2013 στα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ: ICT, HEALTH, ENERGY, SSH, REGPOT, RESEARCH INFRASTRUCTURES, REGIONS, ERC και MARIE CURIE ACTIONS", Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015