Περίληψη:

Η έκδοση παραθέτει τα τελικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες καινοτομίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα την περίοδο 2018-2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πανελλήνιας στατιστικής έρευνας που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως η αρμόδια εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης στοιχείων: 08.11.2022

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

Αριθμός σελίδων: 24

ISSN:
2732-7272

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2022), Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2018-2020, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου