Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η περίοδος ανάλυσης αφορά τη δεκαπενταετία 2006-2020 και αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science. Η μελέτη διατίθεται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με διαδραστικά διαγράμματα.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

ISBN:
978-618-5557-25-6 (html)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χρυσομαλλίδης Χ., Παπάζογλου Μ., Σιουμάλας-Χριστοδούλου Κ. (2022), Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων 2006-2020: Βιβλιομετρική Ανάλυση Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου