Περίληψη:
Η έκδοση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2013 στην Ελλάδα, τα οποία απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 995/2012

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2014

Αριθμός σελίδων: 14

ISBN:
978-618-5079-15-4 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
«Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες το 2013 στην Ελλάδα – Προκαταρκτικά Στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2014