Περίληψη:
Η έκδοση «Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα FP7-ICT, Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013» συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Information & Communication Technologies/ICT)» (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ) για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2013. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2014

Αριθμός σελίδων: 124

ISBN:
978-618-5079-14-7

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Μαζιώτη Γ., Αγιοβλασίτης Η., Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (2014), «Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Information and Communication Technologies, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης