Περίληψη:
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει αναλυτικούς δείκτες για τη διάσταση του φύλου στον χώρο της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα. Οι δείκτες προέρχονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία Ε&Α του έτους 2011, η παραγωγή των οποίων πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2014

Αριθμός σελίδων: 58

ISBN:
978-618-5079-11-6