Περίληψη:

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τους νέους επιστήμονες που αναγορεύτηκαν σε διδάκτορες το 2020, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά ΑΕΙ, παρουσιάζει η νέα έκδοση του ΕΚΤ. Στην έκδοση παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για την κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα & σχολή και ανά περιφέρεια, τα επιστημονικά πεδία διατριβών, τη διάρκεια σπουδών, τη διεθνή κινητικότητα, κ.ά.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2021

Αριθμός σελίδων: 54

ISBN:
2654-1238