Περίληψη:
Η έκδοση «Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή Ανάπτυξη, 2007-2013: η ελληνική συμμετοχή» συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος «Περιφέρειες της Γνώσης (Regions of Knowledge, REGIONS/RoK)» (Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ) για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2013. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Ανταποκρίνεται, δε, στο θεσμικό του ρόλο για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου και την απεικόνιση με δείκτες της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2013

Αριθμός σελίδων: 56

ISBN:
978-618-80175-8-0 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Τζένου Γ., Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (2013), «Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή Ανάπτυξη, 2007-2013: η ελληνική συμμετοχή», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης