Περίληψη:

Η έκδοση αυτή είναι η δεύτερη στη νέα σειρά στατιστικών εκδόσεων του ΕΚΤ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων, και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας του ΕΚΤ για την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού το 2020, έτος που χαρακτηρίστηκε από την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και την επιβεβλημένη αύξηση στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Η έρευνα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της πολυετούς, περιοδικής επίσημης στατιστικής έρευνας για την Έρευνα & Ανάπτυξη και πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2020 στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στη χώρα μας.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2021

Αριθμός σελίδων: 42

ISBN:
978-618-5557-04-1 (pdf)
978-618-5557-11-9 (print)