Περίληψη:

Η έκδοση παρουσιάζει τα στοιχεία για τις κρατικές πιστώσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα με αναφορά στον τελικό προϋπολογισμό 2019.  Ο δείκτης GBARD συγκαταλέγεται στις επίσημες υποχρεωτικές στατιστικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΚΤ παράγει, από το 2012 και εντεύθεν, και διαβιβάζει σε ετήσια βάση στη Eurostat τον δείκτη GBARD για την Ελλάδα, ως η αρμόδια Εθνική Στατιστική Αρχή. 

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2021

Αριθμός σελίδων: 12

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2021) «Κρατική Χρηματοδότηση για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα – Τελικός προϋπολογισμός 2019», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου