Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), προκειμένου να καταγράψει τη διοικητική δομή,  τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας επιλεγμένου αριθμού πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Πρόκειται για την πρώτη, ενοποιημένη, οριζόντια κοινή, μεθοδολογικά τεκμηριωμένη, στατιστική έρευνα για τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με στόχο την αξιοποίηση των ευρημάτων της από τους φορείς άσκησης πολιτικής.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2020

Αριθμός σελίδων: 88

ISBN:
978-618-84984-5-7 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2020), Γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια πρώτη αποτύπωση, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου