Περίληψη:
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου και την απεικόνιση με δείκτες της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, εκδίδει τη μελέτη "Οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2012)", η οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)" (Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2012.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2013

Αριθμός σελίδων: 64

ISBN:
978-618-80175-5-9 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαμαρά Μ., Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (2013), "Οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2012)", Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης