Περίληψη:

Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες δαπανών σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2019 στην Ελλάδα, που απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στη Eurostat. Η παραγωγή των στατιστικών Έρευνας & Ανάπτυξης πραγματοποιείται από το ΕΚΤ, φορέα και εθνικής αρχής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2020

Αριθμός σελίδων: 28

ISBN:
ISBN: 978-618-84984-4-0 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2020) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2019 στην Ελλάδα –Προκαταρκτικά στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου