Περίληψη:
Η μελέτη "Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 - 2012: η περίπτωση της Ελλάδας" συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος "Ερευνητικό Δυναμικό (REGPOT)" (Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2012. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του ΕΚΤ με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" υποστηρίζει τις άριστες ερευνητικές ομάδες, που βρίσκονται σε περιφέρειες σύγκλισης και άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Πρόκειται για εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα, στο οποίο οι ελληνικοί οργανισμοί συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία (απορρόφηση 56 εκατ. ευρώ στις κύριες προσκλήσεις του προγράμματος, 22,86% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2013

Αριθμός σελίδων: 60

ISBN:
978-618-80175-4-2 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Γ. Τζένου, Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (2013), "Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 – 2012:η περίπτωση της Ελλάδας" Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης