Περίληψη:

H έκδοση παρουσιάζει μια σειρά από αναλυτικά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρείχε το ΕΚΤ την περίοδο 2014-2019, προς επιχειρήσεις, ερευνητές και κοινοπραξίες φορέων. Καταγράφονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά στοιχεία για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις ενημερωτικές δράσεις, οι εκδόσεις του ΕΚΤ για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στον Ορίζοντα 2020, καθώς και χαρακτηριστικές ιστορίες επιτυχίας ελληνικών ερευνητικών ομάδων.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2020

Αριθμός σελίδων: 124

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2020) «Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020. Έκθεση Πεπραγμένων 2014 - 2019», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου