Περίληψη:
Η έκθεση παρουσιάζει τις υπηρεσίες και τις υποδομές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, αλλά και τα αποτελέσματα για το 2010. Παρέχονται πληροφορίες ανά πρόγραμμα, καθώς και στοιχεία για συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2011

Αριθμός σελίδων: 48