Περίληψη:
Η έκθεση αφορά τις δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, την περίοδο 2007-2011. Παρουσιάζονται οι υπηρεσίες του ΕΚΤ, στατιστικά στοιχεία για τους χρήστες, συνεργασίες με ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και η αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής στα προγράμματα που υποστηρίζει το ΕΚΤ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2012

Αριθμός σελίδων: 76