Περίληψη:
Η μελέτη με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010,Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά» είναι η δεύτερη από μια σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Με στόχο τον προσδιορισμό δεικτών που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα πραγματικότητα αλλά και την εξέλιξη της επιστημονικής παραγωγής της χώρας και επιτρέπουν τη σύγκρισή της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η μελέτη αξιοποιεί στοιχεία που συνδέονται με τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, και παρουσιάζει δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας που αφορούν τον αριθμό δημοσιεύσεων, αριθμό αναφορών, επιστημονικά πεδία, φορείς κ.λπ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2012

Αριθμός σελίδων: 196

ISBN:
978-960-89499-7-3 (print)
978-960-89499-5-9 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης