Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση παραθέτει δείκτες και επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στην καινοτομία την περίοδο 2014-2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Community Innovation Survey (CIS) που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2019

Αριθμός σελίδων: 32

ISBN:
978-618-5355-31-9 (print)
978-618-5355-33-3 (pdf)
978-618-5355-32-6 (html)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2019), Kαινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2014-2016, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης