Περίληψη:

Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις των ετών 2014-2018 για το πρόγραμμα «Science with and for Society» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2019

Αριθμός σελίδων: 13

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Science with and for Society”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2018,
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2019