Περίληψη:

Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει τα στοιχεία για τις κρατικές πιστώσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα για την περίοδο 2008-2018.  Ο δείκτης GBARD συγκαταλέγεται στις επίσημες υποχρεωτικές στατιστικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παράγει, από το 2012 και εντεύθεν, και διαβιβάζει σε ετήσια βάση στη Eurostat τον δείκτη GBARD για την Ελλάδα, ως η αρμόδια εθνική αρχή και φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2019

Αριθμός σελίδων: 14

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2019) «Κρατική χρηματοδότηση για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2018», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης