Περίληψη:

Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα “Future and Emerging Technologies (FET)”, Ορίζοντας 2020, στις προκηρύξεις των ετών 2014 - 2018. Ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2019

Αριθμός σελίδων: 17

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
FET 2014-2018, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Future and Emerging Technologies (FET)”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2018,
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2019