Περίληψη:

Η έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις της περιόδου 2014-2018 για το πρόγραμμα "Secure, Clean and Efficient Energy" του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η παρούσα αναφορά ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2019

Αριθμός σελίδων: 19

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Energy 2014-2018, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Secure, Clean and Efficient Energy”, Ορίζοντας 2020, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2019