Περίληψη:
Η έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ για την αποτύπωση των ωφελούμενων της Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΔΒΜ34)» Α’ κύκλος. Οι μελέτες αποτύπωσης των ωφελούμενων και αποτίμησης των Δράσεων υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2019

Αριθμός σελίδων: 32

ISBN:
978-618-5355-30-2 (print)
978-618-5355-24-1 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2019), Μελέτη αποτύπωσης των ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2017-2019) της Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.