Περίληψη:
Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα “Future and Emerging Technologies (FET)”, Ορίζοντας 2020, στις προκηρύξεις των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017. Ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2018

Αριθμός σελίδων: 14

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
FET 2014-2017, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Future and Emerging Technologies (FET)”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2017,
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2018