Περίληψη:
Στους νέους επιστήμονες που αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες το 2016, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια, εστιάζει η νέα μελέτη του EKT. Στη μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα ως προς την κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα και σχολή, τα επιστημονικά πεδία διατριβών, τη διεθνή κινητικότητα, τους προηγούμενους τίτλους σπουδών, κ.ά.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2018

Αριθμός σελίδων: 36

ISBN:
978-618-5355-09-08 (print)
978-618-5355-08-01 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2018), Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2016, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης