Περίληψη:
Η παρούσα έκδοση παραθέτει τους βασικούς δείκτες καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2014-2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2018

Αριθμός σελίδων: 24

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2018), Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2014-2016, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης