Περίληψη:
Η έκδοση παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στον άξονα ‘‘Κοινωνικές Προκλήσεις’’ του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 την περίοδο 2014-2017, έναν από τρεις βασικούς άξονες του Ορίζοντα 2020. Ο άξονας αυτός ασχολείται με την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων που αφορούν στους Ευρωπαίους πολίτες – κατά συνέπεια, και τους Έλληνες πολίτες.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2018

Αριθμός σελίδων: 35

ISBN:
ISBN: 978-618-5355-10-4 (print)
ISBN: 978-618-5355-06-7 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2018), Η ελληνική συμμετοχή στον άξονα «Κοινωνικές προκλήσεις» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης