Περίληψη:
Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει τα τελικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες δαπανών σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2016 στην Ελλάδα, που απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat. Η παραγωγή των στατιστικών Έρευνας & Ανάπτυξης πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, φορέα και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2018

ISBN:
978-618-5079-99-4 (print)
978-618-5355-00-5 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2018) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2016 στην Ελλάδα», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης