Περίληψη:
Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες δαπανών σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2016 στην Ελλάδα, που απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat. Οι βασικοί δείκτες προσωπικού θα είναι διαθέσιμοι στις 31.10.2017 και η παρούσα έκδοση θα επικαιροποιηθεί με την προσθήκη των δεικτών αυτών. Η παραγωγή των στατιστικών Έρευνας & Ανάπτυξης πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2017

Αριθμός σελίδων: 24

ISBN:
978-618-5079-90-1 (print)
978-618-5079-91-8 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2017) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2016 στην Ελλάδα –Προκαταρκτικά στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης