Περίληψη:
Η έκδοση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας για την «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις» την περίοδο 2012 έως και 2014, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης µε τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως μέρος της επίσημης σχετικής πανευρωπαϊκής έρευνας (Community Innovation Survey). Η έκδοση παρουσιάζει στοιχεία για τους τύπους καινοτομίας, τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων στην επιχείρηση και στην αγορά, την περιβαλλοντική καινοτομία, το ρόλο του δημόσιου τομέα και των κρατικών προμηθειών στην υποστήριξη της καινοτομίας, τις συνεργασίες που συνάπτουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις, τις στρατηγικές και τα εμπόδια που συναντούν αλλά και τους λόγουςγια τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν καινοτομούν.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2017

Αριθμός σελίδων: 58

ISBN:
978-618-5079-82-6 (print)
978-618-5079-83-3 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2017) «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2012-2014», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης