Περίληψη:
Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει τα τελικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες δαπανών και προσωπικού σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2015 στην Ελλάδα, που απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat. Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων Ε&Α για την Ελλάδα πραγματοποιείται από το ΕΚΤ σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η έκδοση παρουσιάζει την εξέλιξη των βασικών δεικτών δαπανών και προσωπικού Ε&Α για την περίοδο 2011-2015, με αναλυτικά στοιχεία ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και πηγή χρηματοδότησης.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2017

Αριθμός σελίδων: 30

ISBN:
978-618-5079-80-2 (print)
978-618-5079-81-9 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2017) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης