Περίληψη:
Η παρούσα αναφορά ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας. Η έκθεση δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις των ετών (2014-2016) για το πρόγραμμα «SC1 – Health, Demographic Change & Wellbeing» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η έκδοση είναι βασισμένη στα εγκεκριμένα έργα.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2017

Αριθμός σελίδων: 13

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
“Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρόγραμμα SC1 Health, Demographic Change & Wellbeing - Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2016 ”, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2017