Περίληψη:
Η έκδοση αναλύει πλευρές της λειτουργίας του «τριγώνου της γνώσης» στην Ελλάδα και αποτελεί το συντομευμένο και στην ελληνική γλώσσα αποτέλεσμα της συμμετοχής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο σχετικού πιλοτικού έργου της ομάδας εργασίας ‘‘Innovation and Technology Policy’’ και της Επιτροπής για την Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική (Committee for Scientific and Technological Policy) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2016

Αριθμός σελίδων: 30

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαχίνη Ε., Χρυσομαλλίδης Χ., Καραμπέκιος Ν., Μάλλιου Ν. (2016), Έρευνα, Εκπαίδευση, Καινοτομία. Διαστάσεις του Τριγώνου της Γνώσης στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης