Περίληψη:
Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η περίοδος ανάλυσης αφορά τη δεκαπενταετία 2000-2014 και αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science. Η μελέτη διατίθεται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με πλήθος διαδραστικών διαγραμμάτων.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2016

ISBN:
978-618-5079-75-8 (html)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χρυσομαλλίδης Χ., Καραμπέκιος Ν. (2016), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2014: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά – Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης