Περίληψη:
Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες δαπανών και προσωπικού σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 201 5 στην Ελλάδα. Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων Ε&Α για την Ελλάδα πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας του ΕΚΤ και της ΕΛΣΤΑΤ. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν τα προκαταρκτικά συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία απεστάλησαν στη Eurostat. Τα οριστικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο 201 7 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2016

Αριθμός σελίδων: 28

ISBN:
978-618-5079-71 -0 (print)
978-618-5079-72-7 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2016) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 201 5 στην Ελλάδα,
Προκαταρκτικά στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης