Περίληψη:
Η παρούσα αναφορά ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας. Η έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις των ετών 2014 και 2015 για το πρόγραμμα «ICT -“Information & Communication Technologies» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2016

Αριθμός σελίδων: 12

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “ICT-Information & Communication Technologies”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014 & 2015, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2016