Περίληψη:
Η παρούσα αναφορά ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας. Η έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις του 2015 για το πρόγραμμα «Secure, Clean and Efficient Energy» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2016

Αριθμός σελίδων: 8

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
«Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy - Πρόγραμμα εργασίας 2015», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2016