Περίληψη:
Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η περίοδος ανάλυσης αφορά τη δεκαπενταετία 1998-2012 και αντλεί δεδομένα από τη βάση Scopus. Έρχεται να προστεθεί στις τέσσερις προηγούμενες μελέτες του ΕΚΤ (τρεις από τη Web of Science και μια από τη Scopus) δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια συνεχή και αξιόπιστη βάση για την παρουσίαση και παρακολούθηση της εξέλιξης των στοιχείων που συνδέονται με τις ελληνικές δημοσιεύσεις και την τοποθέτησή τους στο διεθνές περιβάλλον (παγκόσμιο, ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση). Στη μελέτη αυτή προστέθηκαν νέοι δείκτες και διαγράμματα ενώ το ηλεκτρονικό περιβάλλον εμπλουτίστηκε με νέες λειτουργικότητες και δυνατότητες.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 64

ISBN:
978-618-5079-46-8

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Καραμπέκιος Ν., Καραΐσκος Δ. (2015), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά – Scopus, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης