Περίληψη:
The report presents an analysis of the Research and Development (R&D) cooperation between Greece and France based on data concerning the participation in the 7th Framework Programme, the scientific ‘output’ in terms of publications and the bilateral R&D program between Greece and France.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Αριθμός σελίδων: 13

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
«An analysis of the state of research and development co-operation between Greece and France”, National Documentation Centre, 2015