Περίληψη:
This publication presents the main results of the “Community Innovation Survey” for the period 2010 to 2012 inclusive. The survey was conducted in 2014 by the National Documentation Centre and its results were submitted to Eurostat in implementation of the Commission Regulation 995/2012. It provides data concerning four types of innovation, innovation activities, introduction of new products to the enterprise and to the market, innovation in public procurement contracts, co-operations, strategies and obstacles met by enterprises in developing innovations.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 48

ISBN:
978-618-5079-31-4 (pdf)
978-618-5079-30-7 (print)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
«Innovation in Greek enterprises 2010 – 2012», National Documentation Centre, 2015