Περίληψη:

Gender equality constitutes a fundamental value of the European Union (EU), one of the objectives of the United Nations for Sustainable Development and an issue, which is appears to be urgent in the agenda of public policy and current affairs. This edition of the National Documentation Centre presents participation of women in research and development in Greece, relying on the latest data on women’s participation in Research & Development activities, doctoral studies and European and national research-related projects

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

Αριθμός σελίδων: 40

ISSN:
2944-9758

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2022), Participation of women in research and development in Greece. 2021 Edition. Αthens: National Documentation Centre