Περίληψη:

This publication is the second in a new series of statistical publications launched by EKT. It focuses on examining the course of the digital transformation of Greek enterprises in 2020, a year of forced reduction of 'natural' economic and social activities due to the conditions of the COVID-19 pandemic. In the above context, EKT designed and implemented a survey aimed at capturing the real data and the situation faced by dynamic Greek enterprises, enterprises investing in Research and Development (R&D), to record the strategies they adopt and digital technologies and practices they use to address the situation, and finally, to highlight the adopted digital processes and practices that were initially necessitated by the pandemic but that will now remain, an indication of a continued orientation towards a more digital business approach.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2021

Αριθμός σελίδων: 46

ISBN:
978-618-5557-08-9 (pdf)