Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε και επεξεργάστηκε το ΕΚΤ στο πλαίσιο της επίσημης στατιστικής έρευνας για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις με αναφορά την τριετία 2014-2016, ποσοστό 21% των καινοτόμων επιχειρήσεων του Χονδρικού Εμπορίου ανέπτυξε καινοτομίες που αφορούσαν τον τομέα στατηγικής προτεραιότητας RIS3 "Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα", ποσοστό 20,3% τον τομέα "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών" και 20,2% τον τομέα "Αγροδιατροφή".